Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Ledig stilling - vikariat i fastlegehjemmel med kommunelegestilling
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ledig stilling

Vikariat i fastlegehjemmel 100 % stilling

Meldal kommune har ledig vikariat i fastlegehjemmel for tiltredelse ved Meldal legekontor fra 1. juni 2017 til 7. mai 2018.

Meldal legekontor har i dag 4 legehjemler inklusiv kommuneoverlegen og 1 turnuslege. Fastlegene har en fastlønnet kommunal deltidstilling og rapporterer i denne til kommunalsjef Helse og omsorg. Fastlegestillingen utøves som privatpraktiserende.

Det har over tid vært en stabil fastlegedekning i kommunen, og de fleste er spesialister i allmennmedisin eller er under spesialisering. Legekontoret har bra dekning av dyktige legesekretærer og har i tillegg diabetessykepleier i deltidsstilling.

Legetjenesten er bl.a samlokalisert med helsestasjon, psykisk helsearbeid og private fysioterapeuter.

Legene i Meldal inngår i en interkommunal legevaktsordning med 10 andre kommuner i Orkdalsregionen, med legevakt fysisk plassert i lokaler ved sykehuset i Orkdal.

For stillingen gjelder:

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Listetak på 1000
 • Deltakelse i interkommunal legevakt
 • 20 % stilling som kommunelege pt. som tilsynslege ved Helsetunet

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon(HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Godkjenning som spesialist i allmennmedisin, under spesialisering eller er ferdig med norsk turnus
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning

Videre vektlegges

 • Utviklingsorientert lege med gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement, og med interesse spesielt for fagene geriatri, alderspsykiatri og demens
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig skikkethet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjon
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk

Den som blir tilsatt må framlegge politiattest av nyere dato.

Må ha førerkort og kunne disponere egen bil.

Intervju vil bli gjennomført med aktuelle kandidater, der vi ber om at attesterte kopier av vitnemål og attester tas med.

Kontaktinformasjon 
Spørsmål om stillingen kan rettes til: 
Kommuneoverlege Hans Bjørnar Hole, 
tlf. 72 49 51 70 / 958 67 045 
hans-bjornar.hole@meldal.kommune.no

eller

Kommunalsjef Helse og omsorg Ann-Lisbeth Tøndel, 
tlf. 72 49 51 00 / 958 68 613 
ann-lisbeth.tondel@meldal.kommune.no

Søknad 
Søknad med CV sendes på e-post til postmottak@meldal.kommune.no. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du vil bli varslet og forespurt om du vil opprettholde søknaden, dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 30.04.2017

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag