Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Ledig stilling som miljøterapeut/miljøarbeider
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Miljøterapeut/miljøarbeider Hjemmetjenesten 2

Hjemmetjenesten 2 er en enhet underlagt Helse og omsorg i Meldal kommune. Enheten består av omsorgsboliger for personer med utviklingshemming, omsorgsbolig for personer med demens og dagsentervirksomhet. I tillegg har enheten ansvar for avlastningstilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver, støttekontaktfunksjon, dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente og ambulerende virksomhet i form av boveiledning m.m.

Ledige vikariat ved Grefstadtunet omsorgsbolig

Miljøterapeut/miljøarbeider i 80 % stilling, pt. Grefstadtunet omsorgsbolig. Årsvikariat ledig fra 01.05.17.Turnus med arbeid hver 4 helg (langvakter).

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk arbeid, gi råd og veiledning
 • Koordinere, utarbeide, iverksette, evaluere mål og tiltak for tjenestemottaker
 • Bistå tjenestemottaker i daglige gjøremål
 • Samarbeid med foresatte/pårørende, verge, skole og eksterne instanser
 • Primærkontaktoppgaver
 • Deltagelse i ulike forum på tvers av enheter

Kvalifikasjoner 

 • For stillingen er det ønskelig med 3 årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning som vernepleier/barnevernspedagog. Annen relevant 3-årig høyskoleutdanning kan vurderes. Relevant erfaring fra tjenesteområde kan kompensere for utdanningskravet.
 • Bidra til å forbedre og utvikle tjenestene
 • Ønskelig med erfaring i miljøterapeutisk arbeid rettet mot barn/ungdom med utviklingshemming
 • God kunnskap om relevant lovverk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team
 • Førerkort klasse B
 • Kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag; Åpen – Raus – Driftig, og som kan identifisere seg med vår ledelsesfilosofi Best i lag

Den som tilsettes i hjemmetjenesten må ha mulighet til å disponere egen bil.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
 • God pensjonsordning (fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd)
 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø

Andre opplysninger 

 • For stillingene kreves politiattest ( jmfr Lov om helsepersonell § 20 a) som må fremvises ved eventuell tilsetting.
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på relevant utdanning, praksis og egnethet. Intervju må påregnes.
 • For alle tilsettinger gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.
 • Søkere må beherske norsk
 • Ved interne opprykk vil det bli ledighet i andre stillinger. Anmerk i søknaden om disse er av interesse.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktinfo:
Opplysninger om stillingen og søknadsskjema fås ved henvendelse til seksjonsleder Hjemmetjenesten 2. Ole Edward Sandvik, tlf. 72 49 48 68 og ved henvendelse til administrasjonsmedarbeider Heidi Lillery, tlf. 72 49 48 05.

Søknadsfrist: 24.04.2017

Søknad med CV og attester sendes:
Hjemmetjenesten/Meldal helsetun
Grøtaveien 2
7336 meldal

eller på e-post til:
Heidi.lillery@meldal.kommune.no

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag