Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Boligdag i Meldal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Boligdag i Meldal

Meldal kommune inviterer til fagdag med Husbanken i Meldal rådhus fredag 21. april kl. 10.00 - 14.30.

     Bilde: Logo Husbanken

Tema:

 • Husbankens virkemidler
 • Noen konkrete modeller, f.eks. Hamarøymodellen og Fra leie til eie
 • Hvordan jobbe med å kartlegge framtidig boligbehov
 • Hvordan kommunisere med aktører og innbyggere om boligpolitikk

Målgruppe for fagdagen:

 • Politikere
 • Aktører i boligmarkedet i Meldal (utleiere og utbyggere)
 • Kommunale ledere
 • Alle som jobber med tildeling av boliger (boligkontoret)
 • NAV og rustjenesten
 • Ansatte i helsesektoren
 • Ansvarlige for kommunens eiendommer
 • Flyktningetjenesten
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Ansatte i nabokommuner som jobber med boligsosialt arbeid

Servering av enkel lunsj.

Påmelding til anne-britt.ree@meldal.kommune.no innen 18. april 2017.

Vel møtt!

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag