Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Spesialtilbud til alle frivillige lag og foreninger i Meldal!
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Spesialtilbud til ALLE frivillige lag og foreninger i Meldal!

Meldal kommune og Frivilligsentralen inviterer til:

Kick-off for oppgradering av Tilskuddsportalen Forening og etablering av Tilskuddskafé mandag 27. mars kl 18:00 – 21:00 i Kommunestyresalen, Meldal samfunnshus.

Program for kvelden:

  • Introduksjon og skikkelig Kick-off for den nye Foreningsportalen med repetisjon av Tilskuddsportalen v/Per Egil Bakke, Scan4news AS
  • Aktivitetskalenderen i praksis - Øving på registrering og bruk. Ikke noe krav, men den som har, tar med egen PC
  • Veien videre; hvordan får vi til at registrering og bruk av Aktivitetskalenderen «går av seg selv» og alle i Meldal snakker om den?
  • Tilskuddskafé på Frivilligsentralen

Ved å oppgradere Tilskuddsportalen Forening til nye Foreningsportalen får vi den etterspurte Foreningskatalog og Aktivitetskatalog (Kulturkalenderen) i tillegg til Tilskuddsportalen; et kinder-egg for lokalt foreningsliv!

Og skal vi lykkes med registrering og bruk av Aktivitetskatalogen; for at den skal gå av seg selv og alle i Meldal snakker om den, forutsetter det at foreningene vil det, og følger opp, og det starter med deltagelse den her kvelden. Så en sterk oppfordring til ALLE ledere for frivillige lag og foreninger i Meldal om å sørge for at akkurat ditt lag vil delta denne kvelden. Egen invitasjon sendes på epost til dere vi har epostadressene til og for øvrig som vanlig post.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag