Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Hva vil du at utstyrssentralen i Meldal skal inneholde?
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hva vil du at utstyrssentralen i Meldal skal inneholde?

Mange gode innspill til hva utstyrssentralen kan inneholde ved Coop Marked på Å i går mandag 6. februar. Totalt 21 personer tok seg tiden til å dele sine tanker om hvilket sport- og friluftslivutstyr det burde være mulig å låne. Neste butikkrunde blir på Coop Marked Storås i dag, 7. februar kl. 14.30-16.30.

«Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn»

 Bilde: Graf fra Coop Marked Å

 

 

Utklipp fra Medalingen Nr. 1 2017:

Hva vil du at utstyrssentralen skal inneholde?  
Det arbeides med å opprette en utstyrssentral i Meldal (se Medalingen nr.6 2016 for mer info). Dette er en sentral hvor man kan komme å låne gratis utstyr til sport- og friluftslivsaktiviteter. For å finne ut hva slags utstyr vi skal gå til innkjøp av trenger vi din hjelp. Har du noen tanker om hvilket sport- og friluftslivutstyr en utstyrssentral i kommunen burde ha, og kan fortelle oss hva som skal til for at nettopp du ønsker å låne utstyr? Ja da vil vi gjerne høre fra deg!

Kom innom og fortell oss det på

  • Coop Marked Å 6. februar kl. 14.30-16.30
  • Coop Marked Storås 7. februar kl. 14.30-16.30
  • Coop Prix Løkken 8. februar kl. 14.30-16.30
  • Spar Meldal 9. februar kl. 14.30-16.30

Innspill vil bli tatt med videre i arbeidet med utviklingen av en utstyrssentral.

Du kan også gi oss ditt innspill ved å sende oss et brev til Meldal kommune Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller en e-post til postmottak@meldal.kommune.no innen 19. februar 2017. Merk brev og e-post med «folkehelse – utstyrssentral».

Folkehelsekoordinator

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag