Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Dette gjør du når slam- og septiktanken er full
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Dette gjør du når slam og septiktanken er full

HAMOS har overtatt tømming av slam- og septiktanker for Meldal Kommune fra 01.01.2017.

I følge forskriften skal tette avløpstanker tømmes minimum én gang i året.
Slamavskillere skal tømmes minimum hvert 4. år for fritidsbebyggelse, og minimum hvert 2. år for boliger.
Alle faste abonnenter varsles på forhånd ca. 1-2 uker før tømming.

De som ønsker tømming oftere enn forskriften sitt krav, kan enten benytte seg av HAMOS sitt tilbud om ekstratømming eller benytte andre aktører som er godkjent av kommunen.

De som ønsker å bestille tømming, må ta kontakt med HAMOS på grønt nummer 800 41 888.
Du kan også gå til www.hamos.no under fanen husholdning/Tømming av slam og fyll ut skjemaet. Under samme fane vises også prisene for slamtømming.

Når det virkelig haster, kan du bestille nødtømming på vakttelefon: 908 75 111.
Dette nummeret er til vakten hos entrepenør Miljøservice AS.
NB! Bestillingen blir enklere hvis du oppgir Gnr og Bnr når du ringer.

Slamavskiller med riktig montert dykkert på inn- og utløp

Slamavskiller med riktig montert dykkert på inn- og utløp

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag