Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Sommerjobb ved kommunens driftsseksjon
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Sommerjobb ved kommunens driftsseksjon

Bilde: Renholder        

Driftsseksjonen tilbyr ungdom i alderen 17 – 24 år 3 ukers sommerjobb i juni, juli og august. Ungdom som er minst 18 år og som tidligere ikke har hatt sommerjobb i kommunen vil bli prioritert.

Arbeidsoppgavene vil bestå av klipping og stell av kommunale plener og parkanlegg samt maling/beising og annet forfallende arbeid.

I tillegg har vi behov for renholdsvikarer ved kommunale bygg som Meldal Helsetun, barnehagene etc. Her mottar vi gjerne søknader fra renholdsvikarer tidligere år.

Disse vikariatene kan få lengre varighet enn 3 uker.

Søknaden skrives på eget skjema som også kan fås i Servicekontoret i Meldal Rådhus.

Ut fra søknadsmassen vil vi fordele søkerne, blant annet for å få en jevn fordeling av førerkort på bil. Derfor er det viktig at søkeren angir også når de IKKE kan jobbe.

Søknaden sendes: 
Meldal kommune 
Seksjon Drift 
Kvamsveien 2 
7336 Meldal

eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no

 

Søknadsfrist: 15.03.17

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag