Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Hovedopptak 2017
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hovedopptak 2017

Bilde: Barn leker - husker og spiller med ball     

Ønsker du barnehageplass fra høsten 2017 må du søke nå!

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Nytt barnehageår starter 1. august.

Meldal kommune har følgende barnehagetilbud for barn i alderen 1 – 6 år:

  • 5 d /u og 4 d /u
  1. Det fylles ut søknadsskjema for hvert enkelt barn det søkes for.
  2. Oppstart i barnehage skjer tidligst i den måned barnet fyller ett år
  3. Send ny søknad dersom dere står på venteliste eller ønsker å endre tilbudet dere har, eller bytte av barnehage.
  4. Barn som fyller ett år innen 31.10., har rett til plass. Retten til plass gjelder for de søknadene som blir levert innen fristen for hovedopptaket.

Søknadskjema sendes elektronisk til kommunen.

Foreldre med lav inntekt kan søke om reduksjon på foreldrebetaling, og kan også søke om gratis kjernetid, 20 t i uken. Gratis kjernetid gis til 3 – 5 åringene. Informasjon og søknadsskjema om disse ordningene finner du her.

Har du ikke tilgang til data, kan du henvende deg til Servicekontoret i Rådhuset, eller kontakte den enkelte barnehage og få hjelp der.

Vedlegg til søknaden må sendes pr brev til: 
Meldal kommune 
Hjelpetjenesten 
Kvamsveien 2
7336 Meldal

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag