Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Tilkallingsvikarer i barnehage og skole våren 2017
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tilkallingsvikarer i barnehage og skole våren 2017

Bilde: Barn som leker (husker og leker med ball)     

Skolen har behov for tilkallingsvikarer i lærerstillinger og i stillinger som barne- og ungdomsarbeider våren 2017.

Barnehagene har behov for tilkallingsvikarer i stillinger som barne- og ungdomsarbeider våren 2017.

Søknadsfrist: 18.02.2017

Kontaktinfo: 
Styrer ved Å barnehage, Anita Lium, tlf 48 09 20 20 
Styrer ved Grefstad barnehage, Elin Forfod Steigedal, tlf 91 69 45 81 
Styrer ved Løkken barnehage, Terje Pedersen tlf 91 64 16 43 
Styrer ved Storås barnehage, Marit Grete Lo tlf 91 68 43 92 
Rektor ved Meldal barne- og ungdomsskole, Anita Storm tlf 41 61 99 47

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag