Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Ledig stilling ved Meldal barne- og ungdomsskole
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal kommune ligger sørvest i Sør-Trøndelag bare 70 minutters biltur fra Norges tredje største by. Kommunen har 4000 innbyggere. Her finner du et variert næringsliv og et livskraftig landbrukssamfunn. Meldal kommune har fantastisk, vakker natur med store skog- og fjellområder og elva Orkla som kilder til rekreasjon og opplevelser.

Meldal barne- og ungdomsskole

80 % Fast stilling som barnevernspedagog/miljøterapeut fra 01.03.17

Krav om minimum 3-årig relevant høyskole- eller universitetsutdanning. Personer med annen utdanning enn barnevernspedgog kan bli vurdert for stillingen.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeid med enkeltelever
  • Samarbeid med foreldre, hjelpeapparat og skolens øvrige ansatte
  • Arbeid både på skole og SFO

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring fra arbeid med barn og unge med spesielle behov
  • Evne til både selvstendig arbeid og teamarbeid
  • Vedkommende må være opptatt av egen faglig utvikling
  • Personlig egnethet vektlegges
  • Vedkommende må kunne identifisere seg med kommunens verdier åpen, raus og driftig

Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest (maks 3 mnd gml).

Tilsetting skjer i henhold til kommunalt avtaleverk og lønn etter tariff. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

Søknad med CV sendes til: 
Meldal kommune 
Servicekontoret 
Kvamsveien 2 
7336 Meldal

eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.  

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Søknadsfrist: 18.02.2017

___________________

Tilkallingsvikarer i barnehage og skole våren 2017

Skolen har behov for tilkallingsvikarer i lærerstillinger og i stillinger som barne- og ungdomsarbeider våren 2017.

Barnehagene har behov for tilkallingsvikarer i stillinger som barne- og ungdomsarbeider våren 2017.

Søknadsfrist: 18.02.2017

Kontaktinfo: 
Styrer ved Å barnehage, Anita Lium, tlf 48 09 20 20 
Styrer ved Grefstad barnehage, Elin Forfod Steigedal, tlf 91 69 45 81 
Styrer ved Løkken barnehage, Terje Pedersen tlf 91 64 16 43 
Styrer ved Storås barnehage, Marit Grete Lo tlf 91 68 43 92 
Rektor ved Meldal barne- og ungdomsskole, Anita Storm tlf 41 61 99 47

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag