Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Ledig stilling som helsesøster
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ledig stilling som helsesøster

Ved Meldal helsestasjon er det ledig 75 % fast stilling som helsesøster med tiltredelse 01.04.17.

Vi ønsker medarbeidere som:

  • har gode samarbeidsevner
  • har evne til og kunnskap om tverrfaglig samarbeid
  • er fleksible
  • evner å jobbe sjølstendig
  • er løsningsorientert
  • bidrar til å utvikle og forbedre tjenesten
  • viser stort engasjement
  • har kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag: Åpen, Raus og Driftig, og kan identifisere seg med vår visjon: Best i lag

Ved tilsetting vil det lagt vekt på relevant utdanning, praksis og egnethet. Intervju må påregnes.

For stillingen kreves politiattest (jfr. lov om helsepersonell §20a), som må framvises ved eventuell tilsetting.

For alle tilsettinger gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

Ansatt i stillingen må kunne disponere egen bil.

Opplysninger om stillingen og søknadskjema fås ved henvendelse til seksjonsleder Unni M. Resell, tlf. 72 49 48 04 og ved henvendelse til sekretær Åse Storås, tlf. 72 49 51 62.

Søknadsfrist: 24.02.17

Søknad med CV og attester sendes til: 
Hjelpetjenesten 
v/Åse Storås 
Kvamsveien 2 
7336 Meldal

eller på e-post til Åse Storås

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag