Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Ferievikarer innen helse og omsorg 2017
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ferievikarer innen helse og omsorg 2017

Bilde: Meldal helsetun      

Meldal kommune trenger ferievikarer for sommeren 2017 - i tidsrommet uke 25 til uke 32.

Hjemmetjenesten i Meldal trenger vikarer ved:

  • Hjemmesykepleien
  • Omsorgsboliger
  • Hjemmehjelp
  • Assistenter i BPA-ordning
  • Dagsenter

Meldal helsetun trenger vikarer ved:

  • Avdelingene
  • Kjøkken

Helse og omsorg har behov for sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og assistenter. I søknadsskjemaet er det viktig at du krysser av hvor du vil arbiede og oppgi hvor mange uker du kan arbeide i perioden. Arbeidsgiver setter opp turnus etter behov i de respektive avdelinger.

Du må framvise politiattest dersom du får tilbud om jobb (jfr. Lov om helsepersonell § 20a).

Søknadsskjema finner du her, eller fås ved henvendelse til kontoret ved Meldal helsetun, tlf. 72 49 48 05.

Spørsmål ang. Hjemmetjenesten rettes til:  
Bente Ratøyen, tlf. 72 49 48 55 
Ole E. Sandvik, tlf. 72 49 48 68

Spørsmål ang. Helsetunet rettes til: 
Unni M. Resell, tlf. 72 49 48 04

Attester, vitnemål, fagbrev, CV og evt. andre relevante papirer legges ved søknaden, som sendes til: 

Meldal helsetun 
Grøtaveien 2 
7336  Meldal

eller på e-post til: Heidi Lillery

Søknadsfrist: 15. mars 2017

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag