Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Sommerjobb 2017 for ungdom i alderen 16-17 år
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Sommerjobb 2017 for ungdom i alderen 16-17 år

Bilde: Ansatte med eldre på tur     

Meldal helsetun har også i 2017 fått tildelt penger slik at vi kan ha stuevakter fordelt utover sommeren.

Dette er midler som er forbeholdt gutter og jenter i alderen 16-17 år. Er du 18 år, kan du søke ordinært feriearbeid.

Vi er opptatt av at våre beboere skal ha en meningsylt hverdag. Derfor ønsker vi oss ungdom som kan bidra sammen med oss i sommer. Dere vil få i oppgave å være sammen med beboerne, lese aviser, spille kort, være med dem ut m.m.

Det vil bli 2 uker på hver av de som får tildelt jobb. Arbeidstid er fra kl. 09.00 - 14.00, hverdager.

Er dette noe for deg, håper vi du søker!

Søknadsskjema finner du her, eller fås ved henvendelse til kontoret ved Meldal helsetun, tlf. 72 49 48 06.

Har du spørsmål, ring Ingrid Eithun ved Meldal helsetun, tlf. 72 49 48 06.

Søknad leveres eller sendes:

Meldal helsetun 
Grøtaveien 2 
7336  Meldal

eller sendes på e-post til ingrid.eithun@meldal.kommune.no.

Søknadsfrist: 15. mars 2017

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag