Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Meldal legekontor informerer
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal Legekontor informerer 

Bilde: Lege måler blodtrykk på pasient        

Dr. Peter Melien Trojanowski starter som lege ved Meldal Legekontor senest i slutten av mars, og tar over fastlegeliste etter Per Melien.

Ny fastlegehjemmel i Meldal kommune fra 01.01.17
Det er opprettet ny fastlegehjemmel i Meldal fra 01.01.17. Dr. Ingri Storås Einum har allerede startet som fastlege ved Meldal legekontor.

I forbindelse med ny fastlegehjemmel, ble fastlegelistene til alle legene i Meldal fra årsskiftet redusert fra 1350 til 1000 fastpasienter. Dette medfører at en del pasienter får brev fra Helfo, om at de har fått ny fastlege.

Legekontoret har ingen innflytelse eller påvirkning på dette, da endringer i fastlegelistene organiseres av Helfo.

Har du spørsmål i forbindelse med fastlegeordningen, kan du ringe fastlegetelefonen, tlf. 800 43 573, eller gå inn på nettsidene www.helsenorge.no.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag