Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Ferie for alle 2017
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Røde kors tilbyr gratis ferie til familier med svak økonomi

 

I Norge lever 92 000 barn i vedvarende lavinntektsfamilie. 6000 av disse barna lever i Trøndelag.

Dette gjør Røde Kors noe med, og tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

       Logo; Ferie for alle

Ta kontakt med Meldal helsestasjon innen 25. januar 2017 om du er interessert.

Målgruppe

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag