Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Pårørendeskole for de med demente i familien
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Pårørendeskole for de med demente i familien

Bilde; holde hender      

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til det å være pårørende. Kurset vil gi informasjon og mulighet til å dele erfaringe rmed andre pårørende.

Målsetting for pårørendeskolen

  • Å gi pårørende økt kunnskap og forståelse for demensykdommene
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner
  • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat

Seks mandager - seks tema

  • 20.02.17 - Informasjon om de ulike demensdiagnosene
  • 27.02.17 - Kommunikasjon og samhandling med demente
  • 06.03.17 - Kommunens tilbud/hjelpemidler
  • 13.03.17 - Demensforeningen/demensteam
  • 20.03.17 - Endring og tap av roller. Sorg
  • 27.03.17 - "Mimrekveld" der nye og gamle deltagere er velkomne for å ta en prat

Gjennomføring av samlingene
Kl. 18.00 - 19.00 : Undervisning av fagpersoner/pårørende. 
  Spørsmål fra forrige møte.
Kl. 19.00 - 20.00 : Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon.

Praktiske opplysninger 
Start : 20.02.17 - Meldal helsetun, undervisningsrommet
Påmelding : Servicekontoret i Meldal, tlf. 72 49 51 00
Nærmere informasjon     : Ring 72 49 48 20 mellom kl. 09.00 - 14.30 og snakk med 
  Aud Mildrid Ree eller Kine Tiset
E-post : postmottak@meldal.kommune.no

Påmeldingsfrist : 13.02.2017

For at kurset skal kunne gjennomføres, må det være minimum 5 påmeldte.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag