Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Tjenester - Lege - Ansatte ved legekontoret
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ansatte ved legekontoret

Kommuneoverlege Ansvar off. helsearbeid / 
spesialist i allmennmedisin
Hans Bjørnar Hole
Kommunelege

Asbjørg Melien Trojanowski 

Kommunelege 

Ingri Storås Einum

Kommunelege Peter Melien Trojanowski
Turnuslege 01.03.2017 - 31.08.2017 Akif Mandzuka
Legesekretær, 80 % Astrid Hårstad Ytterhus
Legesekretær, 50 % Lena Marit Ingstad
Legesekretær, 100 % Berit Øverøyen Rikstad 
Legesekretær, 60 % Lene Selbekk
Legesekretær, 100 % Turid Muan

 

 

 

 

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag