Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Hvitveis

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

28.04.2017
Med forbehold om godkjenning er det ledig fast 100 % stilling som pedagogisk leder ved Grefstad barnehage fra 01.01.2017.
28.04.2017
Orkla Landbruk inviterer til fagsamling om fremmede, skadelige arter 3. mai 2017 kl. 10.00 - 14.00 i Meldal rådhus.
27.04.2017
Invitasjon til strandryddeaksjon/rydding rundt elvebredden og sidevassdrag til Orkla i perioden 01.05.17 - 20.06.17.
19.04.2017
I følge Kommunestyrevedtak 081/16 er det vedtatt å redusere årsgebyr på vann for 2017 med 30 %.

Tidligere artikler:
Veteranmarkering 8. mai 2017 - 19.04.2017
Ferie for alle - et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi - 19.04.2017
Ledig stilling - vikariat i fastlegehjemmel 100 % stilling - 06.04.2017
Høring - 30.03.2017
Skolefri i Meldal - påsken 2017 - 28.03.2017
Eiendomsskatt - litt tilleggsinformasjon - 20.03.2017
Gratis HPV-vaksine - 20.03.2017
Forslag til områdereguleringsplan for deler av Løkken sentrum - 17.03.2017
Kjærlighet og grenser - 17.03.2017
Meldal kommunes kulturpris 2017 - 17.03.2017
Rullering av kommuneplanens arealdel - 16.03.2017
Forprosjekt - framtidas helse- og omsorgstjenester - 06.03.2017
Seminar om klimatilpasning og produksjonstilskudd - 03.03.2017
Tregt eller kjapt nett der du er? - 03.03.2017
Eiendomsskatt - 01.03.2017
Årsmøte i støtteforeninga Meldal helsetun - 23.02.2017

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag