Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Vinternyper

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

23.02.2017
Riktig dato for årsmøte i støtteforeninga for Meldal helsetun er torsdag 23. mars 2017 og ikke 23. februar som opplyst i avisa Sør-Trøndelag i dag.
17.02.2017
I år foregikk programslippet for årets Vinterlarm ved Orkla Industrimuseum. Du kan laste ned programmet her.
10.02.2017
Meldal kommune har ledig vikariat i fastlegehjemmel med 20 % kommunelegestilling for tiltredelse ved Meldal legekontor fra 1.juni 2017 til 7.mai 2018.
09.02.2017
Søknadsfrist for å søke drifts-/aktivitetstilskudd til lag og foreninger er 1. april 2017.

Tidligere artikler:
Hovedopptak 2017 - 08.02.2017
Hva vil du utstyrssentralen i Meldal skal inneholde? - 07.02.2017
Dette gjør du når slam- og septiktanken er full - 06.02.2017
Sommerjobb ved kommunens driftsseksjon 2017 - 06.02.2017
Vinterferie i Meldal 2017 - 03.02.2017
Ledig stilling ved Meldal barne- og ungdomsskole - 02.02.2017
Ledig stilling som helsesøster - 02.02.2017
Ferievikarer innen helse og omsorg 2017 - 02.02.2017
Sommerjobb 2017 for ungdom i alderen 16-17 år - 02.02.2017
Ny åpningstid NAV Meldal - 30.01.2017
Tirsdag 31. januar 2017 - en festdag! - 26.01.2017
Barseltrim våren 2017 - 24.01.2017
Søknadsfrist produksjonstilskudd - 16.01.2017
Meldal legekontor informerer - 13.01.2017
Ferie for alle - 12.01.2017
Pårørendeskole for de med demente i familien - 11.01.2017

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag